Kurs

Vik turlag arrangerer med ujamne mellomrom kurs i ulike tema, t. d.


Kurs i kart & kompass
Ferskingkurs
Kurs i Geocaching
Kurs i publisering på UT.no


Kursa vil bli annonserte under turprogrammet og på plakatar kringom i kommunen. Har du interesse i eit av kursa eller i kurs om andre friluftslivsrelaterte tema?

Ta kontakt med Vik Turlag på vik.turlag@dnt.no