Om Oss

Vik Turlag vart oppretta i 2001 og er eit lokallag under DNT og Sogn og Fjordane Turlag. Laget eig Målsethytta på Vikafjellet og driv i tillegg hyttene Jashaugbu (saman med Idrettslaget Modig) i Fresvik-fjella og skulehuset på Sylvarnes som er eigd av Vik kommune. I 2018 hadde Vik Turlag 187 medlemar.

Vik Turlag sine vedtekter blei sist redigert i 2016. Du finn dei her.


VIK TURLAG
v/Kirsten Asheim
Seljadalsvegen 504
6893 Vik i Sogn
vik.turlag@dnt.no
Tel. 97728831
Utsikt mot Skomakarnipa og Fresvik
Utsikt mot Skomakarnipa og Fresvik

Styret

Verv Namn Telefon
Leiar Kirsten Asheim 97728831
Nestleiar Evi-Katrine Solhaug Lidal 47643304
Styremedlem Brita Helleland
Styremedlem Anne Line Bjørnestad
Skrivar Karen Weichert
1. vara Hilde-Gunn Hellen
2. vara Ottar Wiik

Grupper


Barnas Turlag (BT)
Leiarane: Anette Rinde Fosse, tel. 99364624, & Brita Helleland

UNG-Gruppa
Eirik Langeland Tistel, leiar
Sigrid Melheim, styremedlem
Viljar Vikøren Vikestad, styremedlem
Jonas Tistel , styremedlem

Vaksenkontakt: Jens Andreas Melheim

Onsdagsturgruppa
Astrid Drægni (leiar), tel. 97176926
Reidun Flatland
Aud Bell Hove
Hildur Turvoll

Sti- og merkegruppa
Karen Weichert (leiar), tel. 90534102
Anne Marie Bøtun Øyri
Nils Gunnar Finne

Hyttegruppa
Nils Gunnar Finne (leiar), tel. 915 13 117
Kari Vold Olsen
Halvor Flatland

Hyttestyre Målsethytta
Leiar: Hanne C. Finne, tel. 959 41 478
Medlemar: Nils Gunnar Finne, Dariusz Hauderowicz, Vidar Fosse

Hyttestyre Jashaugbu
Leiar: Siv Settevik, tel. 416 60 685
Medlemar: Nils Georg Settevik, Gry Settevik Skogheim

Hyttestyre Sylvarnes
Karen Weichert (leiar, tel. 90534102),Harald Hanekam, Hanne Finne

Valnemnda
Ann Cecilie Rinde (leiar), Øydis Bøtun, N.N.
Fresvik
Fresvik