Om Oss

Vik Turlag vart oppretta i 2001 og er eit lokallag under DNT og Sogn og Fjordane Turlag. Laget eig Målsethytta på Vikafjellet og driv i tillegg hyttene Jashaugbu (saman med Idrettslaget Modig) i Fresvik-fjella og skulehuset på Sylvarnes som er eigd av Vik kommune. I 2018 hadde Vik Turlag 187 medlemar.

Vik Turlag sine vedtekter blei sist redigert i 2016. Du finn dei her.


VIK TURLAG
Postboks 62
6891 Vik i Sogn
vik.turlag@dnt.no
Tel. 90534102
Utsikt mot Skomakarnipa og Fresvik
Utsikt mot Skomakarnipa og Fresvik

Styret

Verv Namn Telefon
Leiar Karen Weichert 905 34 102
Nestleiar Hilde Gunn Hellen 926 14 380
Styremedlem Ranveig Turvoll
Styremedlem Reidun Flatland
Styremedlem Astrid Drægni
1. vara Kirsten Asheim
2. vara Ottar Wiik

Grupper


Barnas Turlag (BT)
Leiar:
Hilde Tenold, tel. 934 54 223

UNG-Gruppa
Sigrid Melheim, leiar og kommunikasjonsansvarleg
Eirik Langeland Tistel, nestleiar og ansvarleg for utstyr/materiell
Viljar Vikøren Vikestad - sekretær
Jonas Tistel - styremedlem

Onsdagsturgruppa
Øydis K. Bøtun (leiar), tel. 932 22 274
Astrid Drægni
Aud Olin Sumstad
Reidun Flatland

Sti- og merkegruppa
Karen Weichert (leiar), tel. 90534102
Anne Marie Bøtun Øyri
Nils Gunnar Finne

Hyttegruppa
Nils Gunnar Finne (leiar), tel. 915 13 117
Kari Vold Olsen
Halvor Flatland

Hyttestyre Målsethytta
Leiar: Hanne C. Finne, tel. 959 41 478
Medlemar: Nils Gunnar Finne, Dariusz Hauderowicz, Vidar Fosse

Hyttestyre Jashaugbu
Leiar: Siv Settevik, tel. 416 60 685
Medlemar: Nils Georg Settevik, Gry Settevik Skogheim

Hyttestyre Sylvarnes
Harald Hanekam, Hanne Finne & Karen Weichert (leiar)

Valnemnda
Gyda Bøtun (leiar), Asbjørn Holstad og Ann Cecilie Rinde
Fresvik
Fresvik