Turbotrimmen 

Barnas Turlag vil også i år setja ut raude postkassar som de kan besøkje og skrive dykk inn i. Målet vårt er at de tek mange turar, og at de tykkjer det er kjekt å komma dykk ut i den flotte naturen vår.

I år plasserer me sju postkassar rundt om i kommunen. Me har valgt ut turar som bør vere overkommelege for alle. Alle barn og unge (0-18 år) som er medlem i Vik turlag kan få premie. De må ha tilsaman sju besøk til ei eller fleire av kassane for å få premie. De treng altså ikkje besøkja alle dei sju kassane. Det som gjeld er sju besøk til saman.

Merk at det berre er dei som er medlem i Vik turlag som får premie. Vik turlag er ei undergruppe av DNT. Det vil seie at medlemsskapet gir fordeler både i våre nærområde (mange flotte turlagshytter) og elles i landet. Det går fint å berre melda inn barna. Det er flotte premiar, så de vil ikkje angra på innmeldinga! Les meir og meld dykk inn her: 

https://www.dnt.no/medlem/fordeler/

Postane i år er på fylgjande stader:

  • Brandholten (Vik) - Plassert ut 02.05.21

  • Dagsturhytta (Vik) - Plassert ut 13.05.21

  • Sleipefossen (Indrefjorden) - Plassert ut 15.05.21

  • Kongsgardhovden (Feios) - Plassert ut 03.05.21

  • Oddmundshytta i Skard (Fresvik) - Plassert ut 13.05.21

  • Valanipa (Vikafjellet) - Plassert ut 20.06.21

  • Kvitenjuk (Vangsnes) - Plassert ut 06.06.21


GOD TUR!

Me publiserar det forløpande her når postane er lagt ut.Har du eit fint bilde frå turane til Turbo postkassane? Me tek gjerne imot bilder for å visa dei fram her☺ send evt på mms til 99364624. Merk med navn på fotografen😉