Turbotrimmen

Turbotrimkassane er på veg ut i skogen for 2019 sesongen!! God tur!

No er snøen byrja krypa oppover i Liane, og då byrjar det å kribla i føtene til mange Turbotrimmarar og:) 

Barnas Turlag vil også i år setja ut raude postkassar som de kan besøkje og skriva dikka inn i. Målet vårt er at de tek mange turar, og at de tykkjer det er kjekt å komma seg ut i naturen utanfor asfaltvegen.

Også i år plasserer me 7 postkassar rundt om i kommunen. Me satsar på litt "kortreiste" turar, som bør vere overkommelege for ALLE! Det vert som før premie til alle BORN OG UNGE (0-18 år) som er MEDLEM I VIK TURLAG. De treng ikkje besøkje alle postane, men  7 besøk uavhengig av kva kasse de besøkjer. De kan f.eks gå sju turar til same postkasse, eller gå til fleire postkassar med samla antall 7!! Det som gjeld er altso 7 turar tilsaman:)

Det er enkelt og billig å vera medlem om ein tenkjer på alle fordelane...sjå og les og meld deg inn her:

https://www.dnt.no/medlem/fordeler/

Det går heilt fint å melda inn berre borna. Premiane er garantert verdt prisen:) I tillegg får de premie kvar gong i form av frisk luft og helsefremjande aktivitet når ein er på tur;)

Postane i år vert plassert på fylgjande stader, men det er solangt berre på Gunnarsetestien posten er lagt ut. Sjekk her for oppdatert liste etterkvart..

VIK:

Gunnarsetestien: posten heng på den andre løa på Gunnarsetestien. Der er flott utsikt og ein fin benk å kvila seg på😃Stien er merka, og ein kan parkere på parkeringsplass i Øvste   Hopperstadmarki. Denne er lagt ut 22.04.19.

Hovsåsen: posten heng på eit grantre kloss i vegen som går frå Åsen til Orvedal. Gå opp den bratte bakken frå der bilvegen sluttar, og posten heng på venstre side av vegen ca 150 meter  etter bakketoppen. Denne er lagt ut 23.04.19!

Brandholten:      Kortaste veg til Brandholten er frå Varpet. Hit kan ein køyre. Hugs 50 kr i bompengar. Derifra følgjer ein skogsveg inn til Kyrelvi. Herifra på flott sti i furuskog i lett terreng. Stien går innover furuskogen før den svingar litt nedover i litt myrterreng. Så er det berre ei lita bratt stigning opp til Brandholten. Postkassen heng på varden rett ved sida av stien nå ein kjem opp på Brandholten. Her kan ein nyta ei herleg utsikt!!!!  DENNE ER LAGT UT 29.04.19! 

Vangsnes: Kvitenjuk. Kortaste vegen er å gå frå Høgretjønn. Bruk Turkartet. Stien er merka og enkel å gå for små og store:) Utlagt!

Feios: Haoaklukjen. Utlagt!

Fresvik: Huldabotn. Korteste vegen er å køyre til Engi. Sjå Turkartet:) Utlagt!

Framfjorden: Øvrebøen på Hellane v/utsiktsplassen. Sjå Turkartet:)Utlagt!

GOD TUR!! HÅPAR MANGE TEK SIKTE PÅ (MINST)  7 TURBOTRIMTURAR I 2019

Klikk her for å skrive tekst.

Klikk her for å skrive tekst.

Me publiserar det forløpande her når postane er lagt ut.Har du eit fint bilde frå turane til Turbo postkassane? Me tek gjerne imot bilder for å visa dei fram her☺ send evt på mms til 91 52 25 64. Merk med navn på fotografen😉