Turprogram 2020

Søndags- og helgeturar

Dette er som regel lengre turar over ein eller fleire dagar, enten her i kommunen eller andre plassar. På fleirdagsturar er det som oftast overnatting på ei DNT-hytte.

Onsdagsturar

Onsdagsturane er relativt enkle kveldsturar i heile kommunen på mellom 2-4 timar pluss eventuell reisetid.


Frammøte er ved caféen Kaikanten nær ekspressbåtkaia i Vik. Det er som oftast felles køyring i bil til startpunktet ​​​​​​​for turen. Ved lengre køyring bør ein eventuell bli einige om ein liten økonomisk bidrag til sjåføren.

Onsdagsturplakat med alle turdatoar for 2021

Barnas turlag sine turar

Barnas Turlag sine turar er turar på born sine premissar. Foreldra (eller besteforeldra) har ansvar for eigne barn. Turleiar viser veg. Det er tur om lag ein gong i månaden.

Gradering av turane

Farge Vanskegrad
grøn lett
blå middels
raud ekspert
svart krevjande