DNT-UNG Vik

Foto: Jens A. Melheim

UNG-gruppe i Vik Turlag er under etablering. Turar og andre arrangement kjem etterkvart.


Førebels klatrar ein gjeng ungdomar ein gong i veka i Blixhalli. Klatringa er open for alle i 8.-10 klasse som har lyst til å prøva klatring og andre med Brattkort/Ledkort eller foreldre med Brattkort.

 

Send SMS til  

Eirik Langeland Tistel på mobil 94 97 91 92 dersom du har lyst å vera med.