Velkomen til Vik Turlag!

LOKAL STØTTESPELAR

VIK TURLAG PÅ FACEBOOK

TURKART VIK 1:50.000

Turkartet kan kjøpast på turistinformasjonen i Vik på Blix Hotel, på bokhandelen i Vikjatunet og på butikkane i Arnafjord, Vangsnes, Fresvik og Feios. Utanbygds kan kartet handlast på kontora til Bergen og Hordaland Turlag og Sogn og Fjordane Turlag i Førde. Rettleiande pris for kartet er 180 kr.

Medlemar i Vik turlag kan handle kartet dirkete hjå turlaget med medlemsrabatt og betaler 100 kr.  Ta kontakt med Nils Gunnar (tel. 915 13 117) eller Karen (tel. 905 34 102).

Vik Turlag sin informasjonsfaldar 2022

Foto: SFT

Sogn og fjordane turlag sitt turprogram 2022