Arrangement

Opptur

Frå OPPTUR 2015
Frå OPPTUR 2015 Foto: Ingrid Johanne Ness Salbu

Opptur er eit årleg arrangement til DNT for alle som går i 8. klasse, som blir gjennomført over heile landet. Aktivitetane kan variere frå år til år, døme er tur-quiz og rapellering. Turlaget sender invitasjon til skulane.

Kom-deg-ut-dagane

Kom-deg-ut-dagen 2015
Kom-deg-ut-dagen 2015 Foto: Jens Andreas Melheim

Det er som regel to Kom-deg-ut-dagar (KDU-dagar) per år, ein i februar og ein i september. På vinter-KDU'en på Kålsete i Vik står som rgel snøaktivitetar i fokus, mens haust-KDU'en dei siste åra har vore på Rundøyri i Arnafjord.

Sjå turprogrammet for meir informasjon om arrangementa!