Bli medlem i Vik Turlag!
... og denne hytta er di!
Foto: Nils Gunnar Finne
Du kan bli medlem i Vik Turlag...

  • ved å melde deg inn på nettsida til DNT
  • ved å skaffe deg ein giro (ligg t.d. på tenestetorget på kommunehuset) og betale inn kontingenten

Meir informasjon om kontingentsatsane, medlemsfordelar, m.m. finn du på DNT si nettside. Hugs at det frå 2 vaksne og 2 barn lønner seg med familiemedlemskap!