Turar og aktivitetar

Vik Turlag organiserer fellesturar for alle aldersgrupper: Søndagsturar, helgeturar, onsdagsturar og turar for barn


Turbotrimmen er eit aktivitetstilbod i frå Barnas Turlag i Vik. Det er trimpostar som blir lagd ut på eigna stadar på fjellet.

Les meir om Vik Turlag sine årlege arrangement, slik som Kom-deg-ut-dagane, OPPTUR, m.m.

Vik Turlag arrangerer ulike typar kurs, t.d. kurs i kart & kompass, kurs i Geocaching, m.m.